Montáž sendvičových panelov

  • Domov
  • Montáž sendvičových panelov
shape
montaz halynamieru

MONTÁŽ SENDVIČOVÝCH PANELOV

Keď ste si už zakúpili sendvičové panely je čas na prípravu a montáž.
Ako to prebieha sa dozviete v našom článku:

PRÍPRAVA NA MONTÁŽ SENDVIČOVÝCH PANELOV

Pred začatím montáže musíte z panelov odstrániť ochranné fólie. Aby ste mohli začať montovať sendvičové panely, musia byť všetky práce na primárnych a sekundárnych nosných konštrukciách ukončené. Uistite sa, že konštrukcie spĺňajú všetky normy určené výrobcom sendvičových panelov (maximálne vzdialenosti medzi kotviacimi bodmi) a že celá konštrukcia je v rovine.
Zdvíhanie sendvičových panelov by sa malo uskutočňovať zdvíhacím zariadením s prísavkami. V prípade, ak takéto zariadenie nemáte k dispozícii, môže sa montáž sendvičových panelov vykonať aj ručne.
Pri montáži sendvičových panelov je potrebné dodržať všetky BOZP normy a dbať na bezpečnosť pracovníkov.
Montáž by sa mala vykonávať podľa projektu, tzv. kladačského plánu sendvičových panelov. Projektové dokumentácie ako aj samostatné kladačské plány patria do portfólia našich služieb. Pri montáži panelov sa vo väčšine prípadov nevyhnete ich rezaniu. Na rezanie panelov sa odporúča použiť: chvostová píla alebo okružná píla určená na rezanie ocele.

POUŽITIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

Sendvičové panely sa montujú na nosné konštrukcie, ktoré môžu byť z ocele, dreva alebo betónu. K sendvičovým panelom je teda potrebné si zakúpiť vhodný spojovací materiál. Vhodný spojovací materiál Vám odporučí náš personál. Ako kotviace prvky sa používajú špeciálne samorezné skrutky s gumovým tesnením. Je veľmi dôležité použiť výrobcom určený spojovací materiál pre úspešnú montáž sendvičových panelov. Každá hrúbka panelov má určenú dĺžku skrutiek. Spojovací materiál pre sendvičové panely predávame balené väčšinou po 100ks. Množstvo potrebného spojovacieho materiálu sa počíta jednoduchou rovnicou 100m2 = 100 ks skrutiek. Náš tím Vám rád poradí s výberom potrebných komponentov.

Na montáž sendvičových panelov budete okrem spojovacieho materiálu potrebovať aj elektrický skrutkovač tzv. aku vŕtačku. Odporúčame použiť náradie s možnosťou nastavenia momentu, aby neprišlo k nežiaducemu porušeniu štruktúry sendvičových panelov pretlačením. Takisto budete potrebovať magnetický nadstavec na skrutky so 6-hrannou hlavou 8mm.

MONTÁŽ STENOVÝCH PANELOV

Montáž stenových sendvičových panelov je možné realizovať vertikálne, ale aj horizontálne. Naša spoločnosť pri výstavbe montovaných hál preferuje horizontálu montáž panelov, kedy sa panely kotvia priamo na hlavnú nosnú konštrukciu budovy. V prípade individuálnych požiadaviek stavby realizujeme aj vertikálnu montáž, v tomto prípade je však potrebné na vertikálne prvky nosnej konštrukcie pripevniť sekundárnu konštrukciu horizontálne. Medzera medzi kotviacimi bodmi je presne určená výrobcom panelov a je vypočítaná na základe snehového a veterného zaťaženia stavby špecifického pre každú lokalitu.

Medzi sendvičový panel a nosnú konštrukciu sa používa samolepiaca tesniaca páska, ktorá zamedzuje nepríjemným zvukom pri rozťažnosti materiálov. V miestach, kde sa panely stretávajú bez príslušných zámkov na spájanie panelov sa vynechá medzera min 3 cm. Do tejto medzery sa po ukončení montáže aplikuje nízkorozťažná montážna pena, aby tepelná izolácia nebola prerušená a nevznikali tepelné mosty. Miesta, kde sme aplikovali montážnu penu, sa následne prekryjú klampiarskymi prvkami. Naša spoločnosť je takisto výrobcom a dodávateľom klampiarskych prvkov s maximálnou dĺžkou 4m.

MONTÁŽ STREŠNÝCH PANELOV

Montáž strešných sendvičových panelov začína od okraja strechy. Prvý panel umiestnime na svoje miesto s tzv. otvorenou vlnkou smerom k štítovej strane objektu. Panely je dôležité montovať v rovine. Založenie prvých panelov určí smer a sklon, akým sa bude strecha realizovať. Je dôležité myslieť na to, že je potrebné osadiť strešné panely s presahom v mieste, kde chceme namontovať odkvapový a zvodový systém. Podľa odkvapového a zvodového systému sa určí aj dĺžka presahu. Zvyčajne postačuje presah 20cm.

Montážnici musia vykonávať montáž strešných panelov so špeciálnou obuvou s mäkkou podrážkou, aby nepoškodili vrchnú vrstvu sendvičového panelu.

Montáž strešných sendvičových panelov sa ukončí osadením špeciálnych klampiarskych prvkov. Na kotvenie klampiarskych prvkov sa používajú najčastejšie samorezné skrutky s gumovou podložkou alebo trhacie nity s nerezového materiálu. Je potrebné z panelov odstrániť oceľové piliny a prach ktorý vzniká pri vŕtaní do panelov a klampiarskchy prvkov.

Ak máte záujem o nákup sendvičových panelov, neváhajte nás kontaktovať. Poskytneme Vám odborné poradenstvo a vystavíme nezáväznú cenovú ponuku ZADARMO. V prípade, ak si na montáž sendvičových panelov netrúfate, ponúkame Vám naše služby vo forme odbornej montáže.